"Эрүүл эх дэлхийн төлөө эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжицгээе" :

"Эрүүл эх дэлхийн төлөө эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжицгээе"