Эрүүл мэндийн салбар 2016-2020 онд хийсэн онлцлох ажил :

Эрүүл мэндийн салбар 2016-2020 онд хийсэн онлцлох ажил