"Би нэгдэнэ, Би дэмжинэ" :

"Би нэгдэнэ, Би дэмжинэ"


Сэтгэгдэл