Монголын вирус судлалын нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч, Академич П.Нямдаваа /Шинэ коронавируст халдварын тухай :

Монголын вирус судлалын нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч, Академич П.Нямдаваа /Шинэ коронавируст халдварын тухай