Гарын ариун цэврийг сахих хэрэгтэй :

Гарын ариун цэврийг сахих хэрэгтэй