Тархины харвалтаас сэргийлье :

Тархины харвалтаас сэргийлье