Инээмсэглэл бидэнд Урам :

Инээмсэглэл бидэнд Урам