Монголын эмч нарын VI их хурал: Бодлого Шийдвэр Үр дүн :

Монголын эмч нарын VI их хурал: Бодлого Шийдвэр Үр дүн