Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж байна :

Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж байна