Хүүхэд бүрийг дархлаажуулалтад хамруулахад ХҮН БҮР чухал үүрэгтэй … :

Хүүхэд бүрийг дархлаажуулалтад хамруулахад ХҮН БҮР чухал үүрэгтэй …