“АВТО ОСЛООР АЛАГ ҮРСЭЭ АЛДСААР БАЙХ УУ” :

“АВТО ОСЛООР АЛАГ ҮРСЭЭ АЛДСААР БАЙХ УУ”