"Томуу, томуу төст өвчний үед авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, эрсдлээс хэрхэн сэргийлэх вэ" :

"Томуу, томуу төст өвчний үед авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, эрсдлээс хэрхэн сэргийлэх вэ"


Сэтгэгдэл