Эрүүл мэндийнхээ төлөө урьдчилан сэргийлж болох, иргэн таны хийж чадах зүйл их шүү. :

Эрүүл мэндийнхээ төлөө урьдчилан сэргийлж болох, иргэн таны хийж чадах зүйл их шүү.