Хувиргасан амьд организмаас гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнд эрсдэлийн үнэлгээ хийх, бүртгэх журам”

Хувиргасан амьд организмаас гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнд эрсдэлийн үнэлгээ хийх, бүртгэх журам”


Хувиргасан амьд организмаас гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнд эрсдэлийн үнэлгээ хийх, бүртгэх журам”-ын төслийг ЭНДЭЭС татаж авч танилцана уу.
Журмын төсөлтэй танилцаж,  2020 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн дотор Нийгмийн эрүүл мэндийн газрын  мэргэжилтэн Б.Бямбатогтох-д  byambatogtokh@@moh.gov.mn (byambatogtokh@@moh.gov.mn) хаягаар саналаа ирүүлнэ үү.  Тодруулах зүйл байвал 51-263892 утсаар лавлана уу

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл