Хүн амыг нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд хамруулах журмын төсөлд санал авч байна.

Хүн амыг нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд хамруулах журмын төсөлд санал авч байна.


“Хүн амыг нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд хамруулах журам батлах тухай”  Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын төслийг эндээс татаж авна уу. 

Журмын төсөлтэй танилцаж,  2020 оны 06 дугаар сарын 30-ний өдрийн дотор Нийгмийн эрүүл мэндийн газрын ахлах мэргэжилтэн Ц.Хандармаа khandarmaa@moh.gov.mn хаягаар саналаа ирүүлнэ үү.  Тодруулах зүйл байвал 51-263892 утсаар лавлана уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл