Зайлшгүй шаардлагаар гадаад оронд эмчлүүлсэн иргэнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх асуудлаар cанал гаргах орон тооны бус зөвлөлийн ажиллах журмын төсөлд санал авч байна.

Зайлшгүй шаардлагаар гадаад оронд эмчлүүлсэн иргэнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх асуудлаар cанал гаргах орон тооны бус зөвлөлийн ажиллах журмын төсөлд санал авч байна.


“Зайлшгүй шаардлагаар гадаад оронд эмчлүүлсэн иргэнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх асуудлаар cанал гаргах орон тооны бус зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай”  Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын төслийг эндээс татаж авна уу. 

Журмын төсөлтэй танилцаж,  2020 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор Эмнэлгийн тусламжийн газрын мэргэжилтэн Н.Тунгалагт ntungaa456@gmail.com хаягаар саналаа ирүүлнэ үү.  Тодруулах зүйл байвал 51-263652 утсаар лавлана уу.
 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл