Анагаах ухааны салбарт оношлогоо, эмчилгээний шинэ арга турших, нэвтрүүлэх, бүртгэх, баталгаажуулах, мэдээлэх журмын төсөлд санал авч байна.

Анагаах ухааны салбарт оношлогоо, эмчилгээний шинэ арга турших, нэвтрүүлэх, бүртгэх, баталгаажуулах, мэдээлэх журмын төсөлд санал авч байна.


“Анагаах ухааны салбарт оношлогоо, эмчилгээний шинэ арга турших, нэвтрүүлэх, бүртгэх, баталгаажуулах, мэдээлэх журам батлах тухай”  Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын төслийг эндээс татаж авна уу. 

Журмын төсөлтэй танилцаж, 2020 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн дотор Эм, үйлдвэрлэл, технологийн газрын мэргэжилтэн Э.Оюунсүрэнгийн oyunsuren@moh.gov.mn хаягаар саналаа ирүүлнэ үү.  Утас: 51-263820, 99090327

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл