“Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагын явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний журам, шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын төсөлд санал авч байна

“Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагын явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний журам, шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын төсөлд санал авч байна


“Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагын явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний журам, шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын төслийг эндээс татаж авна уу.  Танилцуулгыг эндээс татаж авна уу! Журмын төсөлтэй танилцаж, 2020 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн дотор Эмнэлгийн тусламжийн газрын мэргэжилтэн Г.Оюунцэцэгт tsetsegoyung@gmail.com хаягаар саналаа ирүүлнэ үү.  Утас: 51-266178.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл