Халдварын сэргийлэлт хяналтыг чанаржуулах тухай ЭМС-ын албан бичиг

Халдварын сэргийлэлт хяналтыг чанаржуулах тухай ЭМС-ын албан бичиг


Халдварын сэргийлэлт хяналтыг чанаржуулах тухай

Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 08 тоот албан бичиг 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл