ЭХЭМҮТ-ӨӨС “ШИНЭ КОРОНАВИРҮСЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ” СУРГАЛТЫГ ЭМЧ, АЖИЛТАН НАРТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ЭХЭМҮТ-ӨӨС “ШИНЭ КОРОНАВИРҮСЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ” СУРГАЛТЫГ ЭМЧ, АЖИЛТАН НАРТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА


 Монгол улсын Шадар сайдын 2017 оны 08 тоот албан даалгавар, ЭМСС-ын 2015 оны 242 тоот тушаал, ЭМС-ын 2020 оны 1дүгээр сарын 22-ны өдрийн 19 тоот албан даалгавар, тушаалыг хэрэгжүүлэн бэлэн байдлыг хангах, шинэ кронавирүсийн өвчлөлийн талаарх дэлхийн мэдээ, болзошгүй эрдслээс сэргийлж бэлэн байдлыг хангах, шинэ коронавирүсээс урьдчилан сэргийлэх халдвар хамгаалал, эмнэлгийн тусламжийн бэлэн байдал, сорьц авах, тээвэрлэлт, халдвар хамгааллын хувцсыг хэрхэн зөв хэрэглэх талаар сургалтыг 2020 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр ЭХЭМҮТ-ийн 150 эмч, сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, резидент эмч нарт зохион байгууллаа.

Коронавирүсийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг Хүүхдийн эмнэлэг, Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн лавлах, хүлээлгийн хэсэгт байршуулсан урсдаг цахим самбаруудад байрлуулан, мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл