Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 98 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын төсөлд санал авч байна.

Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 98 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын төсөлд санал авч байна.


Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 98 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын төсөлтэй эндээс татаж танилцана уу.

Журмын төсөлд 2019 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн дотор Төрийн захиргааны удирдлагын газрын мэргэжилтэн Д.Баярмаад bayarmaa@moh.gov.mn хаягаар саналаа ирүүлнэ үү.  Тодруулах асуудал байвал 51-264269 утсаар лавлана уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл