ЭХЭМҮТӨВИЙН ХАМТ ОЛОН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫГ ДЭМЖИХ САРЫН АЯНЫГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

ЭХЭМҮТӨВИЙН ХАМТ ОЛОН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫГ ДЭМЖИХ САРЫН АЯНЫГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ


Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс Засгийн газрын 2019 оны 193 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын үндэсний хөтөлбөр” талаар болон “Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг дэмжих сар“-ын хүрээнд зохион байгуулах үйл ажиллагааг нийт ажилтнуудад танилцуулав.

Төвийн удирдлагын баг эмч, сувилагч, дэмжих  албаны мэргэжилтэн, ажилчидтай уулзаж, тэдний санал, хүсэлтийг сонсох ажлыг эхлүүлээд байна.
 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл