Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн төсөлд санал авч байна.

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн төсөлд санал авч байна.


Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн төсөлд санал авч байна.
                                        Танилцуулга

  Бүлэг 1 Үйлчлүүлэгч төвтэй тусламж, үйлчилгээний шалгуур үзүүлэлтүүд
  Бүлэг 2  Байгууллагын үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтүүд
  Бүлэг 3 Тусламж үйлчилгээний шалгуур үзүүлэлтүүд (төрөл)

Холбоо барих : ЭМЯ-ны ЭТЧАБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Оюунцэцэг, E-mail:tsetsegoyung@gmail.com, Утас: 266178

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл