Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн төсөлд санал авч байна.

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн төсөлд санал авч байна.


Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн төсөлд санал авч байна.
                                         Танилцуулга

Үйлчлүүлэгч төвтэй тусламж, үйлчилгээний шалгуур үзүүлэлтүүд-1
Тусламж үйлчилгээний шалгуур үзүүлэлтүүд (төрөл)-2
Байгууллагын үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтүүд-3
Холбоо барих : ЭМЯ-ны ЭТЧАБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Оюунцэцэг, E-mail:tsetsegoyung@gmail.com, Утас: 266178

 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл