ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ, ТАНДАЛТ ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТCИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2018.12.14/

ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ, ТАНДАЛТ ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТCИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ/2018.12.14/


Улсын хэмжээнд: Хэлбэр
Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагын орны ачааллын мэдээ:
  • Нийслэлийн харьяа эмнэлгүүдийн 977 хүүхдийн орон дээр 1486 хүүхэд (үүнээс 1266 нь амьсгалын замын халдварт өвчтэй) хэвтэн эмчлэгдэж байна. Хүүхдийн орны ачаалал 52.1%-иар хэтэрсэн байна. 
  • ЧЭМТ 118.8%, ХУНЭ 135.3%, СХНЭ 61.2%, СБНЭ 52%, БГЭМТ 50.5%-иар тус тус нэмэгдсэн байна.
  • Насанд хүрэгсдийн 104 орыг шилжүүлж, зөөврийн 274 орыг нөөц орон зайд тавьж, нийт 378 орыг нэмэгдүүлж, зохицуулалт хийсэн.
                                                                                                                                                                                  Эх сурвалж:НЭМГ
Т
Хордлогын мэдээлэл:
  • Хордлогын яаралтай тусламжийн үндэсний төвд17 хүн хандаж, 4 хүн эмнэлэгт хэвтсэнбайна. Санаатай эмийн хордлогоор 2, угаарийн хийн хордлогоор15 тус тус ханджээ.
                                                                                                                                                                                 Эх сурвалж: ХЯТҮТ
      Т
Нийт осол гэмтэл:
  • 2017 оны мөн үетэй харьцуулахад осол гэмтэл 22.7%-иар өссөн байна. Энэ долоо хоногт осголт хөлдөлт 58 бүртгэгдсэн нь өмнөх долоо хоногоос 2.6 дахин өссөн байна.
                                                                                                                                                                                  Эх сурвалж: ГССҮТ
      Т
Халдварт өвчний тандалтын мэдээ:
  • 49 дэх долоо хоногт улсын хэмжээнд нийт 8 төрлийн хамшинж, сэжигтэй 538 тохиолдлыг мэдээлсэнбаөнгөрсөн долоо хоногоос бодит тоогоор 53 тохиолдлоор өссөн.
  • Нийт тохиолдлын 66%-ийг цочмог халууралт, цэврүүт тууралттай хамшинж эзэлж байна.
                                                                                                                                                                                Эх сурвалж: ХӨСҮТ
      Т
Дэлхий дахинд
Эбола вируст халдвар: Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго улс
12 дугаар сарын 11-ны өдрийн байдлаар Эбола вируст халдварын сэжигтэй 505 (457 батлагдсан, 48 болзошгүй) тохиолдол, үүнээс 296 нас баралт бүртгэгдсэн.
                                                                                                                                                                                                              Эх сурвалж: ДЭМБ
Малынхэлхөхрөхөвчин: Герман, Баден-Вютремберг хот
Малын хэл хөхрөх өвчний улмаас 91 үхэр өртөснөөс, 2 үхэр өвчилсөн байна.
                                                                                                                                                                                                            Эх сурвалж: ДАЭМБ

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл