Энэрэл эмнэлэг

Энэрэл эмнэлэг


Эрүүл мэндийн байгууллагын амбулаторийн ажиллах цагийн хуваарь

Өглөө 8.30-4.30 хүртэл

 

Үзүүлж байгаа тусламж, үйпчилгээний чиглэлүүд

 • Дотор
 • Мэс засал
 • Мэдрэл
 • Сэтгэц
 • Лаборатори
 • ЭХО
 • Зүрхний бичлэг
 • Рентген
 • Боолт
 • Хүлээн авах яаралтай тусламж
 • Сүрьеэ, тусгаарлах

 

Уртасгасан цагаар ажиллаж байгаа тусламж, тусламж үйлчилгээний чиглэлүүд

Хүлээн авах, яаралтай тусламжын тасаг 24 цагаар ажиллана.

 

Цаг товлох үйлчилгээний талаарх мэдээлэл

 • Ямар хэлбэрүүдээр авч болох /амаар болон биеэр/-Өөрийн биеэр ирж  цаг авна.
 • Хэдээс хэдэн цагийн хооронд цаг авч болох-8.30-4.30 хооронд цаг авч болно.
 • Анхан болон давтан үзлэг, хэвтэн эмчлүүлэх үйлчилгээний цагыг хэрхэн авах-Өөрийн биеэр ирж цаг авч үзлэгт хамрагдана.
 • Иргэн үзлэг оношлогоонд орохыг өдрийн цагаа төлөвлөн өмнө /хэд хоногийн өмнө/ нь авч болох эсэх-Тухайн үзүүлэх өдөр цаг олгоно.
 • Цаг товлох үйлчилгээг авхад иргэн ямар материалууд бүрдүүлэх-Иргэний үнэмлэх, Эрүүл мэндийн дэвтэр авч ирнэ.
 • Цаг товлох үйлчилгээг иргэн цуцлах тохиолдолд яах
 • Хөдөө орон нутгаас цаг товлох үйлчилгээг хэрхэн авч болох-Бичиг баримттай өөрийн биеэр ирж цаг авна.

 

Эрүүл мэндийн байгууллагын үйлчилгээний талаар тодруулга мэдээлэл, санал, хүсэлт авах утасны дугаар

24 цагаар 70155087 утсаар лавлаж мэдээлэл авч болно.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл