Туул тосгоны эрүүл мэндийн байгууллага

Туул тосгоны эрүүл мэндийн байгууллага


Эрүүл мэндийн байгууллагын амбулаторийн ажиллах цагийн хуваарь

8.30-12.30-13.30-17.30

 

Үзүүлж байгаа тусламж, үйлчилгээний чиглэлүүд

Анхан шатны тусламж үйлчилгээ

 

Уртасгасан цагаар ажиллаж байгаа тусламж, үйлчилгээний чиглэлүүд

Ээлжинд 1 эмч, 1 сувилагч 24 цагаар жижүүр хийж байгаа.

 

Цаг товлох үйлчилгээний талаарх мэдээлэл

  • Ямар хэлбэрүүдээр авч болох /амаар болон биеэр/
  • Хэдээс, хэдэн цагийн хооронд цаг авч болох
  • Анхан болон давтан үзлэг, хэвтэн эмчлүүлэх үйлчилгээний цагийг хэрхэн авах
  • Иргэн үзлэг оношлогоонд орохыг өдрийн цагаар төлөвлөн, өмнө / хэд хоногийн өмнө/ нь авч болох эсэх
  • Цаг товлох үйлчилгээг авахад иргэн ямар материалуудтай ирэх
  • Цаг товлох үйлчилгээг иргэн цуцлах тохиолдолд яах
  • Хөдөө орон нутгаас цаг товлох үйлчилгээг хэрхэн авч болох

Эрүүл мэндийн байгууллагын үйлчилгээий талаар тодруулга мэдээлэл, санал хүсэлт авах утасны дугаар

70497103

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл